การซื้อคอนเทนต์ Pay-Per-View

“Pay-Per-View” คือคอนเทนต์ออนไลน์ รวมทั้งคอนเสิร์ตออนไลน์ที่สามารถรับชมบน ABEMA ได้แบบมีค่าบริการ โดยสามารถใช้ ABEMA Coin ในการซื้อและรับชมแต่ละคอนเทนต์ได้

คุณสามารถซื้อคอนเทนต์ที่กำลังถ่ายทอดหรือมีกำหนดการถ่ายทอดบน ABEMA ได้ผ่านเว็บเบราเซอร์ หรือแอปพลิเคชันบน iOS และ Android

※ ไม่สามารถซื้อผ่านอุปกรณ์อื่น เช่น โทรทัศน์ได้


นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ ABEMA Coin เพื่อซื้อจากหน้า Pay-Per-View ของแต่ละรายการได้ด้วยเช่นกัน

จำนวน ABEMA Coin ที่จำเป็นในการซื้อจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรายการ/คอนเทนต์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าของแต่ละรายการวิธีการซื้อ PPV